Etter at Brasil har fått ny president, åpnes det norske Amazonasfondet for landet.

Amazonasfondet har vært frosset siden august 2019 etter at tidligere President Bolsonaro avskaffet fondets styre, og gikk bort fra Brasils handlingsplan for å redusere avskoging. Dette var i strid med avtalen mellom Brasil og Norge.

Ifølge en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet signerte den nye presidentene landet, Luiz Inácio «Lula» da Silva, et nytt presidentdekret som gjeninnsetter styret i Amazonasfondet.

– Brasils nye regjering har etablert en ambisiøs plan mot avskoging i Amazonas, og sørget for at Amazonasfondet kan åpnes opp igjen. Jeg har derfor i dag bekreftet til Brasils nye miljøminister Marina Silva at midlene i Amazonasfondet igjen kan brukes på tiltak som reduserer avskogingen i Brasil og bidrar til bærekraftig utvikling, uttaler klima- og miljøminister Espen Barth Eide i pressemeldingen.

Amazonasfondet ble etablert av President Lula i 2008 for å støtte opp om Brasils vellykkede politikk mot avskoging. Under Lulas forrige presidentperiode falt avskogingen i Amazonas drastisk, og gikk ned med 80% fra 2004 til 2012.