Undersøkelser ender med funn av brudd hos halvparten.