Verdens land har klart å enes om å sende et sterkt og tydelig signal om å styrke innsatsen for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.