Regjeringen har mottatt et godt engasjement i høringen om havvind, med nærmere 250 svar som er nokså jevnt fordelt på de to områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Olje- og energiminister Terje Aasland uttaler at regjeringen setter stor pris på den nære dialogen med alle som vil bidra til å realisere ambisjonene innen havvind og at så mange har tatt seg tid til å gi tilbakemeldinger.

Nå skal regjeringen jobbe med å gå gjennom innspillene som har kommet for å lage et opplegg for utlysningen som kan gi mer fornybar kraft og en storstilt industrisatsing i Norge.

Målet er å lyse ut første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord innen utgangen av første kvartal 2023, ifølge en melding fra departementet.