Når det norske naturregnskapet skal utformes, tar det utgangspunkt i det som kalles «SEEA EA», som står for System of […]