Naturregnskapet har mye fokus på landbruk og skogsdrift.