Det står dårlig til med kysttorsken i Oslofjorden og Skagerakkysten. Fra og med 15. juni er det derfor forbudt å fiske torsk innenfor grunnlinjen fra og med Telemark og til grensen mot Sverige.  All levedyktig torsk skal slippes forsiktig ut igjen.

– Jeg er bekymret for den lave bestanden vi har av kysttorsk. Derfor er det viktig at vi nå sammen bidrar til å bygge opp igjen bestanden. Det er viktig at fritidsfiskerne slipper ut igjen torsken på en så skånsom måte som mulig, slik at den kan vokse opp og formere seg så vi kan bygge opp igjen bestanden, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding. 

Forskning viser at torsken forsvinner fra kyst- og fjordområdene lengst sør og øst i landet, og det er spesielt ille i Oslofjorden og på Skagerrakkysten. Forbudet gjelder hele året, for både yrkesfiskere og fritidsfiskere. Se kart over området her: https://kart.fiskeridir.no/kysttorsk

– Forbudet er nødvendig for å gi kysttorsken en sjanse til å bygge seg opp igjen, slik at vi igjen kan få en levedyktig torskestamme, som både vi og de som kommer etter oss kan høste av i årene fremover. Også yrkesfiskerne må trå til. Likevel har jeg av hensyn til blant annet yrkesfiskernes driftsgrunnlag, fiske etter andre arter og mottaksstrukturen, åpnet for en begrenset dispensasjonstilgang, sier Nesvik.

Et intensivt fritidsfiske er blant de viktigste årsakene til at bestandene av kysttorsk er så kraftig redusert, men også miljø- og klimamessige endringer har påvirket både kysttorsk og andre fiskeslag i dette området. 

– Underveis har vi blant annet hatt møte med Norges Jeger- og Fiskerforbund, der jeg fikk mange gode innspill. Jeg mener de reguleringene som vi innfører nå,  ivaretar fritidsfiskerne på en god måte. Jeg ønsker også å redusere press på kysttorsk fra naturlige predatorer, og har derfor økt selkvoten med 20 prosent, sier Nesvik.