Et utradisjonelt forslag har blitt fremsatt for å redde kysttorsken i Oslofjorden, som nå er i en kritisk tilstand.