Organisasjonen NOAH ber i et brev til landets kommuner om at de må unngå å tillatelser til skadefelling i egne kommuner, fordi skadefelling skaper store og omfattende dyretragedier hvert år.