Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen har en gylden mulighet til å lede an i en fornyet diskusjon om hvordan vi forvalter våre rovdyr.