SNO omtaler flagglinjer i sin veileder, men har ingen hjemmel i lovverket.