Over halvparten av dokumentene er unntatt offentlighet.