Oslofjorden er under økende miljømessig press, og nå har det ført til dannelsen av et nytt nettverk for mer liv i fjorden.

– Vi representerer et bredt spekter av interesser, fra turgåere, padlere og fiskere til miljøforkjempere. Det er på høy tid at vi tar grep for Oslofjorden, som er det viktigste friluftslivsområdet for mer enn to millioner mennesker, sier Hans Erik Lerkelund i Norsk Friluftsliv.

Oslofjorden er en av Norges mest artsrike fjorder, men de siste årene har miljøtilstanden i fjorden blitt alvorlig forverret. Torsk, blåskjell og ålegress har forsvunnet, og bunnvannet er blitt oksygenfritt på flere steder. Hovedårsakene er forurenset avløp, avrenning fra jordbruket, fysiske forstyrrelser og utbygging, overfiske og utslipp av miljøgifter.

Vil snu trenden

– Alle er enige om at fjorden er syk og blir stadig sykere, men det gjøres for lite for å snu sykdomsforløpet. Vi er mange som er utålmodige. Målet med nettverket er å sørge for raskere tempo og større aktivitet for å redde fjorden, sier Henning Røed fra Oslofjordens Friluftsråd.

Sportsfiskekonsulent i NJFF, Sondre Breian, er også entusiastisk positiv til dette initiativet. –Dette initiativet er en hjertesak for oss som fisker og ferdes langs kysten. Vi ønsker å bidra til arbeidet for en sunn og levende fjord.

Disse er med

Nettverk for en levende Oslofjord består av organisasjoner som Den Norske Turistforening, Greenpeace, Naturvernforbundet, Fjordgruppa til Naturvernforbundet i Oslo, Forum for natur og Friluftsliv rundt Oslofjorden, Forbundet Kysten, Natur og ungdom, Norges Dykkerforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Padlerforbund, Sabima, WWF, Oslofjordens friluftsråd, Norsk Friluftsliv, Norges seilforbund, Bellona, Bærum Elveforum og Båtforbundet (KNMB).

Organisasjonene vil jobbe sammen for å sikre at regjeringens tiltaksplan for Oslofjorden blir effektivt implementert, og at Oslofjorden fortsatt kan være et trygt og rent sted for fritidsaktiviteter.