En person fra Salangen må ut med 18.000 kroer i bot for å ha kjørt ATV. Han kjørte ATV ved Steinvannet i Salangen uten å ha innhentet tillatelse.

Det blir summer i bøteregisteret når man i tillegg til å bruke lov om motorferdsel, og samtidig bryter veitrafikkloven. Årsaken er at han kjørte ATV-en uten at den var lovlig registrert.

Ifølge Nordlys har mannen vedtatt forelegget, som ble gitt i høst.