Dersom det blir bråk i ulvesona vil det kunne komme store kostnader.