Det skal bli vanskeligere å slippe unna med miljøkriminalitet etter dette.