Leder Knut Arne Gjems i Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) håper at Klima- og miljøminister Espen Bart Eide anker fredagens kjennelse om stopp i ulvejakta til lagmannsretten.

Til NJFF sine egne nettsider sier Gjems at resultatet av behandlingen i Oslo tingrett «dessverre ikke var uventet».

–Vi får nå sette vår lit til at Klima- og miljødepartementet raskt anker saken til lagmannsretten, og at det der kan åpnes for uttak i grenserevirene i tråd med vedtaket fra rovviltnemndene. Målet må være at vi får en mer forutsigbar ulveforvaltning framover. Dagens forvaltning er preget av for mye usikkerhet, noe som forhindrer en god og aktiv forvaltning, sier Gjems.

Oslo tingrett kom fredag med en kjennelse:

«Staten ved Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtak av 20. desember 2022c om felling av ulver på norsk side i revirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa inntil rettskraftig avgjørelse om vedtakets gyldighet foreligger.»

Gjems viser til at organisasjonene Noah, WWF og FVR har motsatt seg at rovviltnemndene åpnet for å felle 21 ulver i ulvesonen. NJFF-artikkelen viser til at jegerne hadde håpet på at jakta skulle starte 1. januar og pågå til 15. februar.

Oslo tingrett bestemte i romjula at de måtte stanse jakta inntil videre. Dette ble stadfestet av tingretten fredag.

«Dermed er vi som i fjor i en situasjon der staten må anke saken til Lagmannsretten for å få endret kjennelsen, før man eventuelt kan starte felling i de tre grenserevirene. I skrivende stund er det ikke kommet noen kommentar fra Klima- og miljødepartementet på kjennelsen», skriver NJFF på sine nettsider.