Går på krigsstien for å stoppe regjeringens planer.