– Avtalen er ikke perfekt, men utgjør et betydelig skritt fremover.

Det sier melder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, i en kommentar til at den internasjonale Naturavtalen ble vedtatt på FNs toppmøtet i Montreal nylig.

– Nå som målet om 30 prosent vern er vedtatt, urfolksinteresser styrket og finansiering i en viss grad er på plass, og Norge sammen med en lang rekke land sier de nå vil følge opp dette etter fire års forhandlinger, har vi et godt grunnlag. Men det er nå den virkelige jobben starter, sier han.

Naturvernforbundet forventer nå at Norge, og alle de andre landene som stiller seg bak avtalen, tar ambisjonene med hjem og iverksetter dem i sterkere naturvern.

– En god start vil være å la naturen få forrang i flere konkrete saker, for eksempel der hytte- og veibygging spiser natur, gruvedumping stjeler fjorder eller tråling tømmer havet, sier Gulowsen.

Naturvernforbundet viser til at over 100 land i verden er enige om at minst 30 prosent av land og hav bør vernes. Hvis landene nå lar seg inspirere av denne avtalen og følger opp disse lovnadene på hjemmebane, er dette et stort gjennombrudd for sterkere vern av naturen, mener Naturvernforbundet.

Marie Haraldseth (Norge) og Maya Hunt (New Zealand) under de intense forhandlingene i Montreal, Canada. Foto: Mike Muruzakis/IISD