Regjeringen har besluttet å innføre nye tiltak for å beskytte den sårbare naturen på Svalbard.