Regjeringa vil gjennom satsing på havvind doble kraftproduksjonen i Norge.