Statsforvalteren avslører detaljer om fellingstillatelse for gaupe, men det er fortsatt flere ubesvarte spørsmål knyttet til skadefelling og dyrevelferd. I […]