Miljødirektoratet forventer en ny stor invasjon av pukkellaks.

Nå er eksperter samlet i en gruppe som skal kunne gi råd om fangstmetoder, prioriteringer av vassdrag og hvordan pukkellaksen skal bekjempes.

Det er Miljødirektoratet som har opprettet en nasjonal kompetansegruppe som skal vurdere saken.

– Kompetansegruppa vil få en viktig jobb med å vurdere ulike fangstmetoder, og med å gi råd om hvilke vassdrag innsatsen bør rettes mot. Det blir også viktig å få etablert et godt system for å ta vare på og utnytte fangsten, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Det er først og fremst i Tanavassdraget og Altavassdraget hvor forsøk med å fange pukkellaks ikke har gått så bra. En viktig jobb for gruppa blir derfor å gi råd om hvordan den fremmede og uønskede fiskearten kan bekjempes i større elver. Gruppa skal også vurdere om det er mulig med målrettede tiltak for uttak av pukkelaks i sjøen, uten å skade bestandene av atlantisk laks, melder direktoratet.

Ni medlemmer

Gruppa skal ledes av Eirik Frøiland fra Miljødirektoratet. Øvrige medlemmer er Roar Sandodden fra Veterinærinstituttet, Camilla Kvitberg Lehne fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Tore Vatne fra Statsforvalteren i Nordland, Egil Liberg fra Finnmarkseiendommen, Sigurd Domaas fra Tanavassdragets fiskeforvaltning, Øystein Skaala fra Havforskningsinstituttet, samt Eva Thorstad og Gunnbjørn Bremset fra Norsk institutt for naturforskning.

– Gruppa skal gi råd til miljøforvaltningen, for å sikre at de mest effektive tiltakene mot pukkellaks gjennomføres, og at de bygger på den samlede erfaringen med bekjempelse av den fremmede fiskearten, sier miljødirektør Ellen Hambro.