Mattilsynet varsler en mulig oppheving av portforbudet for fjørfe. Det kan skje fra 1. juni, når vårtrekket er over og […]