Aurskog-Høland har bevilget 200.000 kroner til lisensfelling av ulv. Nå møter vedtaket kritikk.