Et vågehvalprosjekt i Lofoten har blitt midlertidig stanset etter en tragisk hendelse, melder FFI i en pressemelding.

Under uværet natt til 3. juni ble et forskningsanlegg skadet, og dessverre druknet en vågehval som satte seg fast under et av sperrenettene, hetet det fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Det norsk-amerikanske forskningsprosjektet har de siste tre somrene besøkt Lofoten for å måle vågehvalens hørsel. Målet med forsøkene er å skaffe kunnskap om hvalens audiogram (hørselsfølsomhetskurve), som skal brukes til å sette grenser for menneskeskapt støy i havene.

Hvaler fanget levende

Forskerne fanger hvalene levende i et testbasseng for å måle hørselen, før de slippes fri igjen. For å lede hvalene inn i testbassenget er det satt ut nøter i fjorden. Normalt går nettene fra overflaten og helt ned til bunnen, slik at hvalene ikke kan sette seg fast eller svømme under dem. Men under uværet ble ett av nettene, sammen med et tungt anker, dratt ut av posisjon og ut på dypere vann. Dette førte til at deler av nettet ikke nådde helt ned til bunnen.

Tragisk hendelse

Forskerne oppdaget den tragiske hendelsen da de inspiserte skadene på anlegget. En vågehval hadde satt seg fast og druknet under nettet. Uhellet har påvirket hele forskerteamet sterkt, og sikkerheten og dyrevelferden har alltid vært en prioritet i prosjektet.

Som en respons på hendelsen har prosjektet blitt midlertidig stanset. Hendelsesforløpet skal kartlegges, og alle rutiner skal gjennomgås. Fiskeridirektoratet og Mattilsynet, som gir tillatelser til forskningen, er blitt informert om situasjonen.

Disse leder forskningen

FFI (Forsvarets forskningsinstitutt) og National Marine Mammal Foundation (NMMF) leder det vitenskapelige arbeidet på oppdrag fra amerikanske myndigheter.

Dr. Petter H. Kvadsheim fra FFI og dr. Dorian Hauser fra NMMF uttrykker begge dyp sorg over hendelsen. De understreker at dyrenes helse og sikkerhet er deres høyeste prioritet, og at de vil fortsette å jobbe for å beskytte vågehval og andre bardehvaler mot skadelig menneskeskapt støy.

Som en sikkerhetstiltak vil ankeret forsterkes for å unngå lignende hendelser i fremtiden. Forskningsteamet er sterkt preget av hendelsen, men de vil fortsette å arbeide for å oppnå prosjektets mål om å beskytte hvalene og redusere støyens påvirkning på dem.