Norske hvalfangere har ikke på mer enn 15 år klart å ta hele hvalkvoten som Fiskeridepartementet har fastsatt. Det er […]