– Vi har felles ansvar og oppgaver innenfor det som denne konferansen dreier seg om – å utvikle verdikjeden for skog- og trenæringene.