Forskere fra Sverige, Polen og Norge har utviklet en ny metode for å kartlegge skogområder i Sverige ved hjelp av […]