Det er en skamplett for norsk naturforvaltning når Landbruks- og matdepartementet (LMD) fortsetter å ha ansvaret for forvaltningen av høstbare […]