Fiskearten gjedde utgjør en fare for økosystemene i ferskvann ved flere styre byer i Norge.