NOAH fortsetter rettsprosessen etter at staten ifølge organisasjonen ulovlig skjøt Letjennaulvene innenfor ulvesonen.

I en pressemelding forteller NOAH at de i fjor sommer vantsaken mot staten. Da slo Oslo Tingrett slo fast at skyting av Letjennaulvene innenfor ulvesonen var ulovlig. Staten anket, og ankesaken begynner tirsdag 14. juni i Borgarting lagmannsrett i Oslo. NOAH er svært kritiske til at frivillige organisasjoner tvinges til å gå til retten for å beskytte truede arter.

Fullt medhold i tingretten

Ifølge pressemeldingen ble Letjenna-flokken ble skutt 1. januar 2020. Dette var en ulvefamilie i ulvesonen, som ikke hadde rørt husdyr og som på ingen måte skilte seg negativt ut ifølge lokalbefolkning. Statens begrunnelse for skyting var at flokken var «stabil over tid» – noe som er hele hensikten ved ulvesonen. NOAH fikk fullt medhold av Oslo Tingrett i at statens terskel for å gjøre unntak for vern av ulv i sonen, var for lav – og at vedtaket dermed var ugyldig.

Forventer samme resultate

– NOAH forventer at dommen blir stående, og at også lagmannsretten finner at den høye terskelen for å gjøre unntak fra vern av kritisk truet ulv inne i sonen, ikke er overholdt når staten skyter ulver bare fordi de eksisterer. Det finnes ikke hjemmel for ren bestandsdesimering av kritisk truet ulv i loven – det finnes kun hjemmel for å gjøre unntak fra strengt vern dersom helt konkrete vilkår er møtt. Staten klarte ikke å vise til at disse vilkårene ble møtt i vår sak, og tingretten fastslo dermed at vedtaket om skytingen var ulovlig, sier NOAHs leder Siri Martinsen ifølge pressemeldingen.

Staten motarbeider vern

Selv om NOAH ser frem til å få saken vurdert av lagmannsretten, reagerer organisasjonen på at staten aktivt motarbeider vern av truede dyr i en så ekstrem grad at den kjemper i retten for å kunne skyte flere truede dyr:

– NOAH mener det er bekymringsverdig at staten velger å anke en sak i den hensikt å få skyte flere kritisk truede dyr innenfor en snever sone der disse dyrene skal ha høy beskyttelse. Staten har også anket saksomkostningene, og mener dermed NOAH, som en ideell organisasjon, skal bære den økonomiske byrden ved å prøve å gi truede dyr bedre vern i Norge. NOAH mener anken er et skremmende signal om at staten har overlatt til frivillige organisasjoner å jobbe for vern av truede dyr i Norge, mens staten selv bruker skattebetalernes penger på å uthule lovverket og sno seg unna internasjonale forpliktelser. Vår miljøminister snakket senest for en ukes tid siden om å «bedre beskytte biomangfoldet» på FN-konferansen i Stockholm. Dette fremstår som ren løgn når staten i praktisk handling i stedet kjemper for dårligere vern av biologisk mangfold, sier Martinsen.