Miljødirektoratet opprettholder vedtaket om skadefelling av ulv i Innlandet.