Etterlyser hvordan distriktspolitiske virkemidler skal få en rolle i Naturavtalen.