Myndighetenes terskel for å skyte rovdyr blir stadig lavere.

Det mener NOAH – for dyrs rettigheter – som nylig fikk medhold i sine argumenter mot skadefelling av jerv, men som likevel tapte klagen.

– NOAH har i år klaget på mange skadefellingstillatelser på rovdyr, og vi merker oss at listen blir stadig lavere for å gi skadefelling. I noen tillatelser er det nok at et rovdyr er sett på viltkamera, og NOAH mener dette strider mot ordningens intensjon. I dette vedtaket dreper man et sterkt truet fredet rovdyr på grunnlag av ett funn av dødt lam, men i praksis er det selve tilstedeværelse av jerv utenfor «kjerneområdet» som gjør at dyret vedtas skutt. Det betyr i klartekst at man opererer med nulltoleranse utenfor «sonene» også for andre rovdyr – slik vi nå ser med ulv. Vi mener dette strider mot Bernkonvensjonen, sier leder og veterinær i NOAH i en kommentar til Fauna.

Les mer: Fikk støtte, men tapte klagen

Hun viser til at Miljødirektoratet formulering: «I dette tilfellet er terskelen så lav som den kan bli».

– De gir NOAH medhold i at terskelen er for lav for det bestemmelsen egentlig er ment å ramme, og at fellingsområdet er risikabelt stort, men avslår likevel klagen av hensyn til «skadepotensialet». Det såkalte «skadepotensialet» handler nettopp om at det er beitedyr i området. Da er man i praksis inne på en forvaltning hvor bare tilstedeværelse av rovdyr utenfor sonene begrunner skyting – og vilkåret om at andre alternative løsninger skal være prøvet ses bort ifra. Da følger man ikke lovens intenjon, sier Martinsen til Fauna.