Manglende kompetanse, vilkår som ikke er oppfylt, bryter mot nasjonal og internasjonal lov og manglende hjemmel. Det er noen av […]