Medlemsorganisasjonen Rovviltets Røst Norge får ikke statsstøtte, men har likevel ressurser til å være til stede i felt når rovdyrene […]