Medlemsorganisasjonen Rovviltets Røst Norge får ikke statsstøtte, men har likevel ressurser til å være til stede i felt når rovdyrene er under trussel.

Anne Margrethe Vadder i organisasjonens styre opplyser til Fauna at de blant annet har vært til stede under lisensjakten på ulv i Hedmark, både i Julussa- Osdalen-revierte. De oppnådde blant annet interesse for sitt arbeid i avisa Nationen.

Organisasjonen deltar også på rovviltseminarer, hvor de får med seg mye av det siste innen rovviltforvaltning fra norske myndigheter. Og de er opptatt av å etablere nye kontakter og få nye samarbeidspartnere. 

Også i nordisk sammenheng er de aktive, og har blant annet hatt representanter på Vargsymposiet i Sverige. De deltar også på fellesmøte i rovviltnemnda for region fire og fem.

Lisensfelling

– Dette omhandlet lisensfellingsvedtak, som vi for øvrig påklaget til myndighetene. Vi påklaget også skadefellingsvedtak sommeren 2018, heter det i årsmeldingen.

Anne Margrethe Vadder er leder i Rovviltets Røst.

– Vi påklaget også skadefellingsvedtak sommeren 2018. Styret besluttet også å betale tre tusen kroner til NOAH – for dyrs rettigheter angående lisensfellingen på ulv 2018-2019. Og gjorde i årsskiftet det samme til WWFs anke angående lisensfelling av ulv 2017/2018.

– I september 2018 dro leder og varamedlem på tur til Tyskland sammen med Østfold Sau & Geit. Dette var en studietur, betalt av Sau & Geit, for å se hvordan tyske sauebønder har lært seg å leve med ulv.

Organisasjonen skriver både klager og anker på fellingsvedtak på gaupe, bjørn og jerv.

– Vår erfaring er at Klima- og miljødepartementet bruker veldig god tid på enkelte klager slik at saksbehandlingen går trått.

Pelsdyr

Rovviltets røst har også engasjert seg med høringssvar angående avviklingen av pelsdyrnæringen, høsten 2019. Her har organisasjonen fått gehør for sitt innspill om at pelsdyrbønder som avvikler tidlig, skal få mer i kompensasjon og erstatning enn de som avvikler sent.

– I januar 2019 holdt leder en appell foran Stortinget som omhandlet rovviltnemdene. Arrangør av markeringen var Noah – for dyrs rettigheter. Vi har også hatt to representanter som har holdt appeller for oss i Trondheim samt én representant i Elverum. Vi var tilstede på enda et fellesmøte i rovviltnemda region fire og fem i april 2019, som omhandlet skadefellingstillatelse på ulv, jerv og bjørn.

Tipser mistenkelige saker

Organisasjonen har også kontaktet Datatilsynet angående et viltkamera som var oppsatt på en fylkesvei i forbindelse med gaupejakta 2019. De har også tipset Økokrim om ulike forhold gjennom det siste året.

– Vi tipset dem om en episode i Hobølreviret der en mann med øks kom og truet turgåere. Gjerningsmannen drev og sjekket mårfeller. Vi tipset også om ulovlig sanking av rovfuglegg- og rovfuglunger. En taxidermist som drev med falk og ørn var i søkelyset angående kjøp og salg.

– Vi mottok et tips om en «mulig» nedgravd ulv i Aurskog Høland. I den saken hjalp vi til med å få analysert en kjeve og en tann. Dette ble sendt til Rovdata, og det viste seg å være en hund, opplyser hun.

Rovviltets røst har også videreformidlet et tips om en åteplass i Aurskog Høland. Da sendte de inn en melding til Mattilsynet, som påla grunneier å rydde bort en hest på åteplassen. I følge Rovviltets røst skal denne uteplassen ha vært kjent både av Statens naturoppsyn og Økokrim, uten at noe skjedde.

I tillegg har organisasjonen vært på jevnlige besøk gjennom hele året, mest i revirer som Østmarka, Hobølreviret, Skillingsmark- og Sotsjøreviret. Og for å gjøre observasjoner setter de også opp viltkameraer som de kontrollerer.

– Enkelte steder så merker vi at vår tilstedeværelse i revirene blir «lagt merke til», sier Anne Margrethe Vadder til Fauna. Organisasjonen vil fortsette å påklage vedtak der de mener dette er nødvendig og hensiktsmessig.