Rovviltets Røst i Norge ber de 180.000 følgerne av Facebook-siden «Wolves of the Rockies» om å protestere mot den norske politikken knyttet til jakt på store rovdyr Norge.

– Vi mener det er viktig at hele verden ser galskapen Norge bedriver med sin ulveforvaltning.  Rovviltets Røst (RR) har i flere år hatt kontakt med Marc Cooke , en av grunnleggerne av Wolves of the Rockies.   Siden deres på Facebook har 180.000 følgere så de når ut til veldig mange. Wolves of the Rockies postet et innlegg som viser hvordan Norges ulveforvaltning er, sier leder Anne Margrehe Vadder i Rovviltets Røst i en kommentar til Fauna.no.

– Vi la ved epostadresser til miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og statsminister Jonas Gahr Støre. Vi håper dermed på at de begge kommer til å få mailer i sin innboks. Vi må huske på at mange  amerikanere er i Norge som turister hvert år og vi syns det er viktig at de vet hvordan myndighetene her behandler rovdyrene våre, sier Vadder til Fauna.no.

Bare tre ulveflokker igjen

i informasjonen som Rovviltets Røst har spredd blant amerikanske borgere, deler de sin bekymring knyttet til forvaltningen, til rovdyrvennene i The Rocky Mountains i USA. Hun viser til at de den 5. februar 2024 ble det utgitt en foreløpig rapport av Rovdata som avslører at det kun er tre ulveflokker igjen i Sør-Norge.

– abonnement –
<

Ule med ulvene?

Abonnér på Fauna.no!

>

– Disse flokkene er en del av den større skandinaviske ulvepopulasjonen, med to av flokkene deler territorium mellom Norge og Sverige. Med en total på 67-76 ulver innenfor Norges grenser, hvorav 17 allerede er døde – mest på grunn av lisensjakt – står ulvebestanden overfor en alvorlig trussel, opplyser Vadder til sine amerikanske meningsfeller.

Ulvepolitikken under kritikk

Organisasjonen hevder at den norske ulvepolitikken bryter både den norske naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen ved å tillate jakt innenfor ulvesonen. Dette området utgjør mindre enn 5 prosent av Norges areal, og jakten begrunnes med en målsetting om 4-6 valpekull årlig, en målsetting myndighetene synes å følge slavisk.

Bakgrunnen for jakten er blant annet beskyttelse av sauer og tamrein, samt jaktinteresser. Rovviltets Røst opplyser dessuten at Norge har rundt to millioner sau som slippes løs i naturen hvert år. Og at store rovdyr som ulver, gauper, bjørner og jerver blir skutt for å beskytte dem. Dette til tross for at det er mindre enn 1.000 individer igjen av de fire store rovdyrartene i Norge.

Internasjonal oppfordring til handling

Rovviltets Røst har siden 2011 arbeidet for bedre beskyttelse av rovdyr og ønsker å belyse hvordan Norge forvalter sine store rovdyr. Organisasjonen oppfordrer mennesker over hele verden til å boikotte Norge og kontakte det norske Klima- og miljødepartementet samt statsministeren for å uttrykke sin misnøye med den norske ulvepolitikken. De håper at global støtte for å sikre ulvenes overlevelse i Norge.