Anne Margrethe Vadder i Rovviltets Røst har tatt saken opp med politiet.