Fra 2023 kommer det nye krav til rømningssikker utforming og drift av oppdrettsanlegg. Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en […]