Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å vurdere fangsten av snøkrabbe i et videre perspektiv.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran vil ha en helhetlig vurdering av fremtidig fangst av snøkrabbe, og har derfor gitt i oppdrag til Fiskeridirektoratet å vurdere om fangst av snøkrabbe bør reguleres annerledes enn i dag?

Bakgrunnen for oppdraget er at totalkvoten på snøkrabbe blir fangstet opp innenfor en kortere tidsperiode enn tidligere, melder departementet. Det er dessuten et stort antall fartøy som har tillatelse til å fangste snøkrabbe. Samtidig har kun en mindre andel av disse faktisk fangster. Det foreligger også oppdatert kunnskap om bestanden på norsk sokkel i Barentshavet.

Annet driftsgrunnlag

Snøkrabbetillatelse blir i hovedsak kun tildelt fartøy som har annet driftsgrunnlag enn snøkrabbe. Dette skjer i form av spesiell tillatelse eller deltakeradgang til fangst av snøkrabbe. For de rederiene som har investert og deltar i denne fangsten, har fangst av snøkrabbe utviklet seg mer i retning av å bli en spesialisert fangst, melder departementet.

Tid for å se på regueringen

– Utviklingen i fangst av snøkrabbe de seinere årene gjør at jeg mener det er tid for å se nærmere på reguleringen. Vi har en helt åpen tilnærming til disse spørsmålene og er opptatt av å få mer kunnskap på bordet før vi bestemmer om fangst av snøkrabbe skal reguleres på en annen måte enn idag, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.