Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å vurdere fangsten av snøkrabbe i et videre perspektiv.