Statsforvalteren i Oslo og Viken kan ha brutt rovviltforskriften.