Havforskningsinstituttet simulerer oljeutslipp i Lofoten for å finne ut hvor lenge skreien vil bli påvirket.

Skreien, en av Norges mest betydningsfulle kommersielle fiskearter, har i århundrer vært selve livsgrunnlaget for folk i Lofoten og Vesterålen. Men hva skjer hvis det skulle oppstå et oljeutslipp i disse sårbare områdene? Forskere ved Havforskningsinstituttet har nå simulert et slikt scenario for å bedre forstå konsekvensene for skreien.

Forskningsmodeller gir innsikt

I en nylig studie ledet av Havforskningsinstituttet, har forskere modellert hvordan et stort oljeutslipp i Lofoten under gyteperioden til skreien ville påvirke fisken. Scenarioet inkluderte et langvarig utslipp over 90 dager, midt i den viktige gyteperioden.

– Vi valgte et scenario som var ganske «worst case»; et stort, langvarig utslipp på 90 dager, midt i den viktige gyteperioden til skreien. Men helt urealistiske mengder var det ikke. Den totale mengden olje som vi slapp ut i scenarioet vårt er omtrent halvparten av Deepwater Horizon-ulykken, forklarer Håvard G. Frøysa, en ekspert på slike modeller ved Havforskningsinstituttet.

Tre faser av eksponering

Resultatene fra modelleringen viser at et oljeutslipp i Lofoten ville eksponere egg og larver for olje gjennom tre ulike faser:

  1. Gradvis økende nivå av olje i sjøvannet rundt larvene i noen dager.
  2. En markant topp med høy eksponering i noen timer.
  3. Etterfulgt av ytterligere eksponering i omtrent tre dager før nivået av olje gradvis avtar.

Det mest bemerkelsesverdige funnet er kanskje at oljekonsentrasjonen gradvis øker før det kommer en kortvarig topp før den avtar. Dette gir ny innsikt i hvordan skreien kan bli påvirket av oljesøl.

Usikkerhet om helseeffekter

Selv om studien gir verdifull informasjon om eksponeringen av egg og larver for olje, er det fortsatt usikkerhet knyttet til helseeffektene på fisken. Forskere må nå undersøke hvordan fisken tar opp olje i kroppen og hvordan «toppen» av oljeeksponering påvirker helsen deres.

Veien videre

For å få en grundigere og sikrere risikovurdering, anbefaler modellørene at nye lab-forsøk inkluderer testing av hvordan egg og larver reagerer gjennom en «topp»-konsentrasjon. Dette vil bidra til bedre forståelse av hvordan oljesøl kan påvirke hele bestander av fisk.

Studiens resultater gir viktig innsikt i hvordan oljeutslipp kan påvirke skreien i sårbare områder som Lofoten og Vesterålen. Dette kan bidra til bedre beredskap og forvaltning av disse verdifulle fiskebestandene i fremtiden.