En privatperson i Oslo ønsket å importere dette fremmede insektet til Norge. Nå er søknaden avslått.

Miljødirektoratet har avslått søknaden med hjemmel i forskrift om fremmede organismer. Søkeren har oppgitt at han ønsket å bruke insektet i næringsvirksomhet.

Direktoratet har bedt Oslo-mannen om å dokumentere hvordan han har tenkt å drifte insektet i sine lokaler, men har ikke fått tilbakemelding fra søkeren om dette.

Det er snakk om en svart soldatflue, som skal kunne brukes i biologisk kontroll av husflue. Det bety at arten kan ha en reduserende effekt på husflue, men det er ikke kjent om dette er målsettingen for søkeren.

Direktoratet skriver blant annet følgende i avslaget:

– Svart soldatflue er kjent for å bryte ned organisk avfall på en svært effektiv måte. Arten er i all hovedsak knyttet til områder dette finnes søppelfyllinger, kompost etc. Voksne individer er lite aktive ved lave temperaturer, og trenger temperatur over 26 grader celsius for å fly og formere seg.

Miljødirektoratet viser til føre-var-prinsippet i avslaget, og viser til at det ikke foreligger planer om rømingssikring. Det kan gi dårlig kontroll i forhold til faren for spredning av fremmed organisme i miljøet.

– Vi har tidligere likevel gitt tillatelse til produksjon av denne arten til flere aktører. Samtlige av disse har beskrevet detaljert hvilke sikringstiltak de har for å hindre at arten sprer seg ut av produksjonslokalene. Vi har vurdert disse sikringstiltakene har vært tilstrekkelige til at spredning kan utelukkes. Du har ikke lagt fram noen beskrivelse av hvordan du vil forhindre at arten sprer seg ut av produksjonslokalene. Vi må derfor legge til grunn at du ikke vil gjennomføre tiltak som er tilstrekkelige til å hindre spredning, skriver seksjonsleder Janne Øvrebø Bohnhorst i direktoratet i avslaget.