Utslippene av klimagasser gikk ned med 0,7 prosent i 2021.

Det melder Miljødirektoratet i en pressemelding.

– Norges utslipp av klimagasser ble redusert med 0,7 prosent fra 2020 til 2021. De er 4,7 prosent lavere enn i 1990. Endelige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at utslipp av klimagasser i Norge var på 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2021. Det er en nedgang på 0,7 prosent sammenlignet 2020, Det skjer etter en reduksjon i utslippene på 3,4 prosent fra 2019 til 2020, heter det fra direktoratet.

De største utslippene kommer fra olje- og gassutvikling, industri, veitrafikk og annen transport. Landbruk sto for 4,6 prosent av utslippene.