Rovviltnemnda i Nordland har bestemt at 18 jerv kan skytes i Nordland.

Av disse kan inntil halvparten være tisper i den kommende jaktsesongen.

Miljødirektoratet har beslutter å ikke åpne for lisensfelling av brunbjørn i Nordland. Bakgrunnen for beslutningen er at bestanden av bjørn fortsatt ligger under bestandsmålet i rovviltregionen.

Det foreligger ikke et bestandsmessig grunnlag for å redusere bestanden eller for å regulere bestandens utbredelse. Miljødirektoratet viser ellers til at dersom det oppstår akutte skadesituasjoner forårsaket av bjørn vil skadefelling av skadegjørende individ kunne vurderes i henhold til gjeldende regelverk, melder Statsforvalteren i Nordland.