Rockere stiller de viktige spørsmålene til Miljødirektoratet.