En langvarig konflikt angående dumping av gruveavfall i Førdefjorden går mot en avgjørende rettssak.

Den 18. september må staten møte i Oslo tingrett etter å ha blitt saksøkt for tillatelsen til å dumpe store mengder gruveavfall i fjorden.

Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, opplyser at de tar staten til retten for å beskytte den vakre Førdefjorden mot ødeleggelse.

– Dette er en fjord som gjennom tusenvis av år har forsynt mennesker med mat. Vi kan ikke tillate at dette skjer, da vi ikke har råd til å miste enda en fjord.

Gruveselskapet Nordic Mining har fått tillatelse fra staten til å utvinne mineralene rutil og granat fra et åpent dagbrudd i Engebøfjellet og deponere opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Disse tillatelsene har blitt gitt til tross for motstand fra statens egen faginstans, Havforskningsinstituttet, som mener prosjektet ikke er bærekraftig for fjorden.

Alt liv utryddes

Prognosene viser at alt liv i deponiområdet vil bli utryddet, og gruveavfallet kan potensielt spre seg til store deler av fjorden, med alvorlige konsekvenser for fisk og andre organismer.

Både staten og miljøorganisasjonene Natur og Ungdom og Naturvernforbundet har gjort seg klare for den kommende miljørettsaken som starter i Oslo tingrett den 18. september og varer i tre uker. Begge parter har kalt inn totalt 16 ekspertvitner.

Siste sjanse

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, ser på rettssaken som en siste sjanse:

– Dette er vår siste sjanse til å forhindre gruvedumping i Førdefjorden, og vi er overbevist om at vi vil vinne. Statens tillatelser til dette miljøskadelige og utdaterte prosjektet er preget av feil og er i strid med lovverket.

Det er stor uenighet mellom partene, med miljøorganisasjonenes advokater hevder at tillatelsene til sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden er gitt på feil grunnlag og er i strid med gjeldende EU-lover som Norge er bundet av.

Statens advokater hevder på sin side at alle tillatelser og prosesser er i samsvar med lover og forskrifter. Samtidig pågår byggingen av Nordic Minings gruveanlegg i Engebø ved Førdefjorden.

Historieskriving

Gulowsen opplyser i en pressemelding at dette kan bli en av de viktigste miljørettssakene i norsk historie.

– Hvis vi vinner, vil myndighetene ikke lenger kunne tillate forurensning som ødelegger norske fjorder og havområder med vitende og vilje.

Hovedargumentene i rettssaken inkluderer:

  • Tillatelsene bygger på en feil forståelse av EØS-rettslige miljøkrav, inkludert vannrammedirektivet og mineralavfallsdirektivet.
  • Det eksisterer bedre alternativer som forvaltningen var forpliktet til å undersøke og vurdere.
  • Miljøkonsekvensene vil være mer alvorlige enn det som er forutsatt i tillatelsene.

Dette er sakens kjerne, ifølge Naturvernforbundet:

  • Gruveselskapet Nordic Mining har planer om å utvinne rutil fra et åpent dagbrudd i Engebøfjellet i Vestland fylke for å produsere titandioksid, et fargestoff.
  • Overskuddsmassen, gruveavfallet, skal deponeres i sjødeponiet i Førdefjorden.
  • Gruveavfallet vil inneholde betydelige mengder finmalt stein, miljøgifter, mikroplast og kjemikalier.
  • Regjeringen har gitt drifts- og utslippstillatelser for opptil 170 millioner tonn gruveavfall.
  • Nordic Mining har allerede startet byggingen av sitt industrifasilitet ved Engebø.
  • Dumpingen av avfallsmasser vil føre til utryddelse av alt liv i deponiområdet og kan ha alvorlige konsekvenser for livet i fjorden.
  • Førdefjorden er kjent for sin rike og varierte natur, med betydelige naturverdier og er hjemmet til fire lakseførende elver og har nasjonalt laksevern.