Norsk institutt for naturforskning (NINA) mener at det finnes mellom 1029 og 1137 individer av jerv i Skandinavia.