Norske Reindriftsamers Landsforbund overleverte fredag et krav på 259,7 millioner kroner i subsidier til næringa.

Hvert år forhandler staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) om reindriftsavtalen i henhold til Hovedavtalen for reindriften. Denne avtalen omfatter økonomiske virkemidler som skal bidra til å nå målene for reindriftspolitikken.

Reindrift har en negativ påvirkning

I år har NRL stilt krav om en økonomisk ramme på 259,7 millioner kroner, en økning på 79,7 millioner kroner sammenlignet med den forrige avtalen. Deres hovedprioriteringer er økt støtte til direkte tilskudd, opprettelse av nye klima- og beitetilskudd, økt støtte til Reindriftens Utviklingsfond for infrastrukturvedlikehold, samt et ekstraordinært tilskudd som kompensasjon for økte kostnader i 2022. NRL ønsker også å tilføre midler til reindriftens beredskapsfond.

– NRL har lagt inn en betydelig økning av den økonomiske rammen for avtalen, og det er foreslått nye tilskuddsordninger. Samtidig har NRL tatt opp flere problemstillinger som ligger utenfor rammen av avtalen. Dette gir et krevende utgangspunkt for forhandlinger, men jeg har tro på at vi vil ha gode forhandlinger også i år, sier statens forhandlingsleder Viil Søyland.